PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

WYKRYWACZ DUO master

Zmodernizowany aktualnie produkowany

Wykrywacz DUO master jest dwuczujnikowym przyrządem przenośnym, przeznaczonym głównie do wykrywania nieszczelności instalacji gazowych oraz do kontroli stężenia silnie trującego tlenku węgla (CO) zwanego czadem. W przypadku przekroczenia określonego stężenia sygnalizuje sygnałem akustycznym i optycznym. Jest przeznaczony dla osób i służb wykonujących instalacje gazowe lub dokonujących przeglądów:

  • gazowych instalacji domowych,
  • gazowych instalacji samochodowych w samochodach napędzanych gazem,
  • szczelności odbiorników gazu (kuchenek, piecyków itp.),
  • szczelności zaworów butli z gazem płynnym propan-butan.

DUO master znajduje zastosowanie szczególnie w miejscach gdzie oprócz gazu wybuchowego może występować trujący tlenek węgla powstający w procesie spalania. Przykładowo, mogą to być łazienki wyposażone w piecyki kąpielowe w których nieprawidłowo działa wentylacja. DUO master może być również stosowany do wykrywania obecności gazów i par wybuchowych
w pomieszczeniach, które nie są kwalifikowane jako strefy zagrożone wybuchem.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.