PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

WYKRYWACZ BIP

Produkcja zakończona, zapewniony serwis

Produkcja zakończona, zapewniony serwis

Wykrywacz nieszczelności BIP jest dwuzakresowym przyrządem przenośnym, przeznaczonym do wykrywania nieszczelności instalacji gazowych. Jest przeznaczony dla osób i służb wykonujących instalacje gazowe lub dokonujących przeglądów:

  • gazowych instalacji domowych,
  • gazowych instalacji samochodowych w samochodach napędzanych gazem,
  • szczelności odbiorników gazu (kuchenek, piecyków itp.),
  • szczelności zaworów butli z gazem płynnym propan-butan.

Wykrywacz BIP może być również stosowany do wykrywania obecności gazów i par cieczy wybuchowych w pomieszczeniach, które są kwalifikowane jako strefy zagrożone wybuchem.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.