PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

WYKRYWACZ BIP

Produkcja zakończona, zapewniony serwis

Wykrywacz nieszczelności BIP jest dwuzakresowym przyrządem przenośnym, przeznaczonym do wykrywania nieszczelności instalacji gazowych. Jest przeznaczony dla osób i służb wykonujących instalacje gazowe lub dokonujących przeglądów:

  • gazowych instalacji domowych,
  • gazowych instalacji samochodowych w samochodach napędzanych gazem,
  • szczelności odbiorników gazu (kuchenek, piecyków itp.),
  • szczelności zaworów butli z gazem płynnym propan-butan.

Wykrywacz BIP może być również stosowany do wykrywania obecności gazów i par cieczy wybuchowych w pomieszczeniach, które są kwalifikowane jako strefy zagrożone wybuchem.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.