PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

Duo Master

duoPodstawowe cechy:

 • wykrywanie gazów wybuchowych (gaz ziemny lub propan butan),
 • bargraph LED + sygnał dźwiękowy o częstotliwości proporcjonalnej do stężenia gazu,
 • wymienna sonda gazów wybuchowych z pamięcią danych – możliwość dołączenia do dowolnego egzemplarza przyrządu,
 • pomiar stężenia tlenku węgla lub tlenu,
 • wyświetlacz cyfrowy stężenia tlenku węgla lub tlenu,
 • sygnalizacja stanu urządzenia na cyfrowym wyświetlaczu alfanumerycznym,
 • sygnalizacja alarmów i stanów awaryjnych przyrządu,
 • zasilanie akumulatorowe.

 

Charakterystyka

Wykrywacz Duo Master jest dwuczujnikowym przyrządem przenośnym, przeznaczonym głównie do wykrywania nieszczelności instalacji gazowych oraz do kontroli stężenia silnie trującego tlenku węgla (CO) zwanego czadem. Jest przeznaczony dla osób i służb wykonujących instalacje gazowe lub dokonujących przeglądów:

 • gazowych instalacji domowych,
 • instalacji gazowych w samochodach,
 • szczelności podłączeń odbiorników gazu (kuchenek, piecyków itp.),
 • szczelności zaworów butli na propan – butan.

Przyrząd Duo Master znajduje zastosowanie szczególnie w miejscach gdzie oprócz gazu wybuchowego może występować trujący tlenek węgla powstający w procesie spalania. Przykładowo, mogą to być łazienki lub inne pomieszczenia wyposażone w podgrzewacze gazowe, w których nieprawidłowo działa wentylacja.

Czujnik gazów wybuchowych znajduje się w elastycznej sondzie metalowej (tzw. gęsia szyjka) co znacznie ułatwia poszukiwanie nieszczelności instalacji. Opcjonalnie przyrząd może być wyposażony w przedłużacz sondy gazów wybuchowych. Czujnik tlenku węgla jest wbudowany w przyrząd.

Duo Master sygnalizuje wzrost stężenia gazu wybuchowego optycznie – diodowa skala LED, różne kolory świecenia dla dwóch zakresów czułości oraz akustycznie – częstotliwość sygnału rośnie wraz ze wzrostem stężenia. Pozwala to ocenić tendencję zmian stężenia bez obserwacji skali przyrządu.

Przyrząd wyświetla na wyświetlaczu stężenie tlenku węgla, posiada sygnalizację akustyczną i optyczną przekroczenia dwóch progów alarmowych dla tlenku węgla.

Poza tym na cyfrowym wyświetlaczu alfanumerycznym przedstawiane są różne dane informujące o aktualnym stanie przyrządu.

Opcjonalnie Duo Master może być wyposażony w czujnik tlenowy – zamiast czujnika tlenku węgla.

Przyrząd Duo Master pozwala na pomiar napięcia baterii akumulatorów zasilających, sygnalizuje jej rozładowanie, sygnalizuje również uszkodzenie czujnika, co zapobiega przed wykonywaniem pomiarów niesprawnym przyrządem. Wbudowane akumulatory pozwalają na nieprzerwaną pracę, przez conajmniej
12 godz.

Wyposażenie podstawowe:

 • Przyrząd + sonda gazów wybuchowych,
 • Ładowarka akumulatorów,
 • Futerał,
 • Instrukcja obsługi.

Wyposażenie dodatkowe:

 • Dodatkowa sonda gazów wybuchowych,
 • Elastyczny przedłużacz sondy gazów wybuchowych,
 • Sztywny przedłużacz sondy gazów wybuchowych.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.