PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

TLENOMIERZ OXG-O2

Produkcja zakończona, zapewniony serwis zastąpiony przez Mutligas III.4 Ex

Produkcja zakończona, zapewniony serwis, zastąpiony przez Mutligas III.4-OXG

Tlenomierz OXG-O2 jest przenośnym przyrządem, przeznaczonym do pomiarów stężenia tlenu w powietrzu. Przyrząd może stanowić osobiste wyposażenie służb wentylacyjnych, zastępów ratowniczych lub pracowników przebywających
w przestrzeniach zamkniętych, zagrożonych możliwością znacznego nagromadzenia się gazów wypierających tlen (np: CO2), takich jak studzienki, kanały, cysterny, itp.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.