PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

LOBO Fix

loboPodstawowe cechy:

 • pomiar stężenia dwutlenku węgla, tlenu, temperatury i wilgotności,
 • czytelny, wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD,
 • jednoczesne wyświetlanie wyników pomiarów dla wszystkich kanałów pomiarowych,
 • przekaźnikowe wyjścia decyzyjne sterowane załączaniem się alarmów,
 • rejestracja wyników pomiarów w pamięci przyrządu,
 • możliwość przeniesienia danych z pamięci na nośnik danych lub komputer,
 • sygnalizacja alarmów i stanów awaryjnych przyrządu,
 • zasilanie sieciowe, urządzenie stacjonarne.

 

Charakterystyka

LOBO Fix jest stacjonarnym systemem przeznaczonym do pomiarów stężenia dwutlenku węgla, tlenu oraz temperatury i wilgotności. System składa się
z centralki, która wyświetla wyniki pomiarów stężenia tlenu, dwutlenku węgla oraz temperatury i wilgotności. Wielkości te są wyświetlane w oparciu
o informacje z głowic pomiarowych dołączonych do centralki. LOBO Fix wyposażony jest w czytelny podświetlany wyświetlacz graficzny. Posiada sygnalizację akustyczną przekroczenia progów alarmowych dla dwutlenku węgla i tlenu. Sygnalizuje również stany awaryjne systemu. Centralka systemu posiada też wyjścia decyzyjne pozwalające na dołączenie dodatkowych urządzeń sygnalizacyjnych lub wykonawczych. System LOBO Fix wyposażony jest w pamięć,
w której można rejestrować wyniki pomiarów. Informacje zapisane w pamięci przyrządu mogą być wyświetlane na wyświetlaczu lub przenoszone na nośnik danych lub na komputer PC.

Do centralki systemu standardowo mogą być dołączone dwie głowice pomiarowe. Głowice produkowane są w dwóch wersjach. Głowice dwuczujnikowe do pomiaru stężenia tlenu i dwutlenku węgla oraz głowice z dodatkowym czujnikiem temperatury i wilgotności.

System LOBO Fix może być szeroko wykorzystywany w różnych dziedzinach przemysłu i rolnictwa. Szczególnie przydatne wydaje się być zastosowanie urządzenia w sadownictwie i rolnictwie oraz w przemyśle spożywczym, tam gdzie zachodzi potrzeba kontroli atmosfery, w której przechowywane są warzywa, owoce lub produkty spożywcze.

Wyposażenie podstawowe:

 • Centralka pomiarowa CPC 104,
 • Głowica(e) pomiarowa(e) CPC 102 (tlen + dwutlenek węgla) lub
 • Głowica(a) pomiarowa(e) CPC 102s (tlen + dwutlenek węgla oraz temperatura i wilgotność),
 • Instrukcja obsługi.

Wyposażenie dodatkowe:

 • Karta pamięci SD,
 • Czytnik kart pamięci do komputera PC.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.