PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

LOBO 100

Zmodernizowany aktualnie produkowany

Zmodernizowany, aktualnie produkowany

Miernik LOBO 100 jest dwuczujnikowym przyrządem przenośnym, przeznaczonym do pomiaru stężenia tlenu i dwutlenku węgla. Przyrząd wyposażony jest w pompkę, która zasysa mierzoną atmosferę i doprowadza ją do czujników pomiarowych. Pozwala to na dogodny pomiar atmosfery z przestrzeni zamkniętych lub trudno dostępnych. LOBO 100 może być szeroko wykorzystywany w różnych dziedzinach przemysłu i rolnictwa. Szczególnie przydatne wydaje się być zastosowanie przyrządu w rolnictwie i sadownictwie oraz w przemyśle spożywczym, tam gdzie zachodzi potrzeba kontroli atmosfery w której przechowywane są warzywa, owoce i różne produkty spożywcze. Konstrukcja przyrządu oparta jest na nowoczesnym sterowniku mikroprocesorowym. Pozwala to na łatwą zmianę konfiguracji i zastosowanie czujników o innych zakresach pomiarowych. Dzięki tym cechom możliwe jest dostosowywanie przyrządu do indywidualnych potrzeb użytkowników.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2013. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.