PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

LOBO 100

loboPodstawowe cechy:

 • pomiar stężenia dwutlenku węgla, tlenu, temperatury i wilgotności,
 • czytelny, wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD,
 • jednoczesne wyświetlanie wyników pomiarów dla wszystkich kanałów pomiarowych,
 • wskaźnik stanu napięcia baterii akumulatorów,
 • rejestracja wyników pomiarów w pamięci przyrządu,
 • sygnalizacja alarmów i stanów awaryjnych przyrządu,
 • zasilanie akumulatorowe,
 • sygnalizacja słabej baterii akumulatorów.

 

Charakterystyka

Miernik LOBO 100 jest przenośnym przyrządem przeznaczonym do pomiarów stężenia dwutlenku węgla, tlenu oraz temperatury i wilgotności. Przyrząd wyposażony jest w pompkę, która zasysa mierzoną atmosferę i doprowadza ją do czujników pomiarowych. Pozwala to na dogodny pomiar atmosfery
z przestrzeni zamkniętych lub trudno dostępnych. Czujnik temperatury i wilgotności umieszczony jest na długiej sondzie pomiarowej dołączanej do przyrządu przy pomocy złącza.

Przyrząd LOBO 100 może być szeroko wykorzystywany w różnych dziedzinach przemysłu i rolnictwa. Szczególnie przydatne wydaje się być zastosowanie przyrządu w sadownictwie i rolnictwie oraz w przemyśle spożywczym, tam gdzie zachodzi potrzeba kontroli atmosfery, w której przechowywane są warzywa, owoce lub produkty spożywcze.

LOBO 100 wyposażony jest w czytelny podświetlany wyświetlacz graficzny. Posiada sygnalizację akustyczną przekroczenia progów alarmowych dla dwutlenku węgla i tlenu. Wskazuje stan baterii akumulatorów zasilających i sygnalizuje jej rozładowanie. Sygnalizuje również uszkodzenie czujnika dwutlenku węgla, co zabezpiecza przed wykonywaniem pomiarów niesprawnym urządzeniem.

Miernik LOBO 100 wyposażony jest w pamięć, w której można rejestrować wyniki pomiarów z możliwością podziału tych wyników na osiem grup. Informacje zapisane w pamięci przyrządu mogą być wyświetlane na wyświetlaczu lub przenoszone na komputer PC.

Przyrząd oferowany jest w dwóch następujących wykonaniach:

 • LOBO 100 pomiar stężenia dwutlenku węgla i tlenu,
 • LOBO 100s pomiar stężenia dwutlenku węgla, tlenu, temperatury i wilgotności.

Wyposażenie podstawowe:

 • Przyrząd (LOBO 100) lub przyrząd + sonda do pomiaru temperatury i wilgotności (LOBO 100s),
 • Ładowarka akumulatorów,
 • Przewód do komunikacji z komputerem PC (standard RS232)
 • Pasek,
 • Instrukcja obsługi.

Wyposażenie dodatkowe:

 • Interfejs RS232 – USB do komputerów nie posiadających złącza RS232.

 

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.