PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

EKSPLOZYMETR EXPLOR

Produkcja zakończona, zapewniony serwis zastąpiony przez Mutligas III.4 TOX

Eksplozymetr EXPLOR jest przyrządem przenośnym, przeznaczonym do pomiaru stopnia zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych. Wyniki pomiarów wyświetlane są cyfrowo w procentach dolnej granicy wybuchowości (% DGW). Eksplozymetr może stanowić indywidualne wyposażenie służb dozoru lub pracowników wykonujących prace w strefach zagrożonych wybuchem gazów lub oparów. Może być również stosowany do wykrywania wycieków gazu z instalacji gazowych w budynkach. Eksplozymetr wytwarzany jest
w dwóch wykonaniach: z czujnikiem umieszczonym w obudowie przyrządu lub z czujnikiem umieszczonym      w sondzie pomiarowej dołączonej do przyrządu za pomocą elastycznego przewodu.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.