PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

KLIPS O2

Zmodernizowany aktualnie produkowany

Zmodernizowany, aktualnie produkowany

Osobisty detektor ubytku tlenu (O2) KLIPS-O2 jest niewielkim przyrządem przenośnym, przeznaczonym do detekcji spadku stężenia tlenu, przystosowanym do zaczepienia na pasek lub kieszeń ubrania. Przyrząd jest włączony na stałe i śledzi stężenie tlenu w miejscu gdzie się znajduje. Stanowi osobiste wyposażenie pracowników przebywających w strefach zagrożonych możliwością ubytku tlenu w otaczającej atmosferze.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.