PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

KLIPS Ex

Produkcja zakończona, zapewniony serwis

Produkcja zakończona, zapewniony serwis

Osobisty detektor gazów wybuchowych KLIPS Ex jest przyrządem, przeznaczonym do kontroli stężenia gazów wybuchowych.
W przypadku przekroczenia określonego stężenia sygnalizuje sygnałem akustycznym i optycznym.

Jest przeznaczony dla osób i służb wykonujących prace w miejscach gdzie prawdopodobne jest pojawienie się gazów palnych lub przebywających w strefach zagrożonych wybuchem, np:

  • rozlewnie gazu płynnego,
  • warsztaty instalujące i naprawiające gazowe instalacje samochodowe,
  • kotłownie na paliwa gazowe,
  • studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne.

Niewielkie wymiary i waga przyrządu czynią go bardzo wygodnym w użyciu. Zaczep – „klips” – pozwala na umieszczenie przyrządu na kieszeni lub w przypadku gazów cięższych od powietrza na cholewie buta.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.