PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

KLIPS Ex

Produkcja zakończona, zapewniony serwis

Osobisty detektor gazów wybuchowych KLIPS Ex jest przyrządem, przeznaczonym do kontroli stężenia gazów wybuchowych.
W przypadku przekroczenia określonego stężenia sygnalizuje sygnałem akustycznym i optycznym.

Jest przeznaczony dla osób i służb wykonujących prace w miejscach gdzie prawdopodobne jest pojawienie się gazów palnych lub przebywających w strefach zagrożonych wybuchem, np:

  • rozlewnie gazu płynnego,
  • warsztaty instalujące i naprawiające gazowe instalacje samochodowe,
  • kotłownie na paliwa gazowe,
  • studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne.

Niewielkie wymiary i waga przyrządu czynią go bardzo wygodnym w użyciu. Zaczep – „klips” – pozwala na umieszczenie przyrządu na kieszeni lub w przypadku gazów cięższych od powietrza na cholewie buta.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.