PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

Serwis Gwarancyjny

 

Nasze przedsiębiorstwo jako producent gwarantuje sprawne działanie zakupionych u nas urządzeń w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Wszystkie ujawnione w tym okresie wady będą bezpłatnie usuwane w terminie 14 dni roboczych od dnia przyjęcia sprzętu do naszego serwisu.

Gwarancja nie obejmuje okresowych (co 6 miesięcy) kalibracji, które wynikają ze specyfiki sprzętu gazometrycznego.

Szczegółowe warunki gwarancji zawarte są w karcie gwarancyjnej dołączonej do każdego sprzedawanego urządzenia.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.