PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

Serwis Pogwarancyjny

Zapewniamy pełen serwis pogwarancyjny naszych produktów. Dotyczy to zarówno przyrządów aktualnie produkowanych jak i przyrządów, których produkcja została zakończona. Dysponujemy kompletem części zamiennych, dokonujemy wszystkich wymaganych przez klienta napraw urządzeń naszej produkcji.

Poza serwisem naszych produktów podejmujemy się serwisu urządzeń innych producentów w zakresie, który nie wymaga specjalistycznych części zamiennych dostępnych tylko u producenta. Najczęściej wykonywane są następujące prace serwisowe:

  • wymiana czujników gazów,
  • wymiana akumulatorów,
  • wymiana baterii,
  • kalibracja przyrządów.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.