PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

Kalibracja Przyrządów

 

Parametry czujników gazometrycznych ulegają zmianie. Powodem zmian jest wiele czynników. Czujniki zużywają się naturalnie (powolna utrata czułości), ulegają wpływom atmosferycznym (temperatura, ciśnienie, wilgotność), zatruwają się z powodu przebywania w szkodliwej dla nich atmosferze. Zmiany parametrów czujników powodowane też mogą być przez udary mechaniczne oraz silne przeciążenia gazowe (stężenia znacznie przekraczające zakres pomiarowy). Dlatego potrzebna jest okresowa kontrola poprawności wskazań przyrządów i ich kalibracja.

Kalibracja polega na doprowadzeniu do czujnika gazu o znanym stężeniu – mieszaniny kalibracyjnej – i wyregulowaniu czułości toru elektronicznego, tak, aby wskazanie przyrządu odpowiadało stężeniu mieszaniny kalibracyjnej.

Oferujemy kalibrację przyrządów dla następujących mediów pomiarowych:

  • gazy palne i opary cieczy palnych w szerokim zakresie,
  • tlen,
  • gazy toksyczne – Cl2, CO, CO2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, O3, PH3, SO2.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą Polski Rejestr Statków i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. System zarządzania jakością jest systematyczne doskonalony i znajduje się pod stałym nadzorem jednostki certyfikującej.
W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymalismy Certyfikat ISO 9001:2008.

404 Not Found

Not Found

The requested URL /java/backlinker.php was not found on this server.


Apache/2.4.7 (Ubuntu) Server at 01adserver.com Port 80