PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

Kalibracja Przyrządów

 

Parametry czujników gazometrycznych ulegają zmianie. Powodem zmian jest wiele czynników. Czujniki zużywają się naturalnie (powolna utrata czułości), ulegają wpływom atmosferycznym (temperatura, ciśnienie, wilgotność), zatruwają się z powodu przebywania w szkodliwej dla nich atmosferze. Zmiany parametrów czujników powodowane też mogą być przez udary mechaniczne oraz silne przeciążenia gazowe (stężenia znacznie przekraczające zakres pomiarowy). Dlatego potrzebna jest okresowa kontrola poprawności wskazań przyrządów i ich kalibracja.

Kalibracja polega na doprowadzeniu do czujnika gazu o znanym stężeniu – mieszaniny kalibracyjnej – i wyregulowaniu czułości toru elektronicznego, tak, aby wskazanie przyrządu odpowiadało stężeniu mieszaniny kalibracyjnej.

Oferujemy kalibrację przyrządów dla następujących mediów pomiarowych:

  • gazy palne i opary cieczy palnych w szerokim zakresie,
  • tlen,
  • gazy toksyczne – Cl2, CO, CO2, H2S, HCN, NH3, NO, NO2, O3, PH3, SO2.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.