PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

Multigas III.4 – TOX

mzPodstawowe cechy:

 • pomiar stężenia gazów toksycznych,
 • jednoczesny pomiar do trzech mediów toksycznych,
 • czytelny, wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD,
 • jednoczesne wyświetlanie wyników pomiarów do trzech kanałów pomiarowych,
 • wskaźnik stanu napięcia baterii akumulatorów,
 • rejestracja danych pomiarowych i zdarzeń w pamięci przyrządu,
 • wyliczanie i rejestracja wartości średnich,
 • sygnalizacja alarmów i stanów awaryjnych przyrządu,
 • zasilanie akumulatorowe,
 • sygnalizacja słabej baterii akumulatorów.

 

Charakterystyka

Miernik Multigas III.4 – TOX jest przenośnym przyrządem gazometrycznym przeznaczonym do pomiarów stężenia gazów toksycznych. Kanałay pomiarowe gazów toksycznych (TOX) mogą być wyposażone w czujniki elektrochemiczne i czujniki optyczne infra red (IR). Dzięki dużej elastyczności konstrukcji możliwe są różne konfiguracje pracy, począwszy od przyrządu jednogazowego, przez przyrządy dwugazowe, aż do przyrządu trzygazowego. Przyrząd w zależności od zastosowanych czujników może mierzyć wiele różnych mediów toksycznych. Podstawowe media pomiarowe i ich zakresy przedstawione są w tabeli.
Toksykomierz posiada dwa progi alarmowe ostrzegające przed niebezpieczństwem. Sygnalizowany jest wzrost stężenia mierzonego gazu toksycznego. Wartość progów alarmowych może być ustawiana przez użytkownika.

Miernik Multigas III.4 – TOX przeznaczony jest dla osób i służb wykonujących prace w przestrzeniach, gdzie istnieje zagrożenie pojawienia się gazów toksycznych. Przyrząd może znaleźć zastosowanie w zakładach przemysłowych przy róznych procesach technologicznych, jak również w oczyszczalnich ścieków, w studzienkach kanalizacyjnych i telekomunikacyjnych itp.
Przyrząd użyawny jest też do badań atmosfery na stanowiskach pracy, najczęściej w następującej konfiguracji:

 • tlenek węgla (CO),
 • tlenek azotu (NO),
 • dwutlenek azotu (NO2)

Przyrząd Multigas III.4 – TOX może być również wykorzystywany w przemyśle wydobywczym w wyrobiskach podziemnych. Pracuje wtedy głównie jako miernik stężenia tlenku węgla (CO).

Multigas III.4TOX wyposażony jest w czytelny podświetlany wyświetlacz graficzny. Posiada rozbudowaną sygnalizację stanów alarmowych. Wyposażony jest w pamięć, w której rejestrowane są wyniki pomiarów wartości chwilowych, wartości uśrednione pomiarów i inne informacje dotyczące pracy przyrządu. Informacje zapisane w pamięci przyrządu mogą być wyświetlane na wyświetlaczu lub przenoszone na komputer PC (opcja wyposażenia).

Przyrząd Multigas III.4 – TOX jest dopuszczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX.

Wyposażenie podstawowe:

 • Przyrząd,
 • Ładowarka akumulatorów lub ładowarka akumulatorów z interfejsem do komputera PC,
 • Futerał,
 • Instrukcja obsługi.

Wyposażenie dodatkowe:

 • Nasadka na czujniki do pomiaru zasysanej atmosfery,
 • Ręczna pompka zasysająca.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.