PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

Multigas III.4 – OXG

mcPodstawowe cechy:

 • pomiar stężenia tlenu,
 • czytelny, wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD,
 • wskaźnik stanu napięcia baterii akumulatorów,
 • rejestracja danych pomiarowych i zdarzeń w pamięci przyrządu,
 • sygnalizacja alarmów i stanów awaryjnych przyrządu,
 • zasilanie akumulatorowe,
 • sygnalizacja słabej baterii akumulatorów.

 

Charakterystyka

Tlenomierz Multigas III.4 – OXG jest przenośnym tlenomierzem przeznaczonym do pomiarów stężenia tlenu w powietrzu. Wyposażony jest w czujnik elektrochemiczny tlenu. Przyrząd dokonuje pomiarów stężenia tlenu w zakresie 0 – 25%. Tlenomierz posiada trzy progi alarmowe ostrzegające przed niebezpieczństwem. Sygnalizowany jest wzrost stężenia tlenu (jeden próg alarmowy) oraz spadek stęzenia tlenu (dwa progi alarmowe). Wartość progów alarmowych może być ustawiana przez użytkownika.

Miernik Multigas III.4 – OXG przeznaczony jest dla osób i służb wykonujących prace w przestrzeniach zamkniętych, słabo przewietrzanych, zagrożonych możliwością znacznego nagromadzenia się gazów wypierających tlen (np.: dwutlenek węgla), takich jak studzienki, kanały, cysterny itp. Przyrząd znajduje również zastosowanie w miejscach, gdzie istnieje zagrożenie pojawienia się podwyższonego stężenia tlenu. Nie jest to niebezpieczne dla zdrowia, może jednak znacznie zwiększać zagrożenie pożarowe.

Przyrząd Multigas III.4 – OXG może być również wykorzystywany w przemyśle wydobywczym w wyrobiskach podziemnych przez służby wentylacyjne
i zastępy ratownicze.

Multigas III.4 – OXG wyposażony jest w czytelny podświetlany wyświetlacz graficzny. Posiada rozbudowaną sygnalizację stanów alarmowych. Wyposażony jest w pamięć, w której rejestrowane są wyniki pomiarów i inne informacje dotyczące pracy przyrządu. Informacje zapisane w pamięci przyrządu mogą być wyświetlane na wyświetlaczu lub przenoszone na komputer PC (opcja wyposażenia).

Przyrząd Multigas III.4 – OXG jest dopuszczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX.

Wyposażenie podstawowe:

 • Przyrząd,
 • Ładowarka akumulatorów lub ładowarka akumulatorów z interfejsem do komputera PC,
 • Futerał,
 • Instrukcja obsługi.

Wyposażenie dodatkowe:

 • Nasadka na czujniki do pomiaru zasysanej atmosfery,
 • Ręczna pompka zasysająca.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.