PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

Multigas III.4

mcPodstawowe cechy:

 • pomiar stężenia gazów wybuchowych i oparów cieczy palnych, gazów toksycznych i tlenu,
 • jednoczesny pomiar do czterech mediów,
 • czytelny, wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD,
 • jednoczesne wyświetlanie wyników pomiarów do czterech kanałów pomiarowych,
 • wskaźnik stanu napięcia baterii akumulatorów,
 • rejestracja danych pomiarowych i zdarzeń w pamięci przyrządu,
 • wyliczanie i rejestracja wartości średnich,
 • sygnalizacja alarmów i stanów awaryjnych przyrządu,
 • zasilanie akumulatorowe,
 • sygnalizacja słabej baterii akumulatorów.

 

Charakterystyka

Miernik wielogazowy Multigas III.4 jest przenośnym przyrządem gazometrycznym przeznaczonym do pomiarów stężenia następujących mediów:

 • gazów i par cieczy palnych (kanał pomiarowy gazów wybuchowych – Ex),
 • gazów toksycznych (kanał pomiarowy gazów toksycznych – TOX),
 • tlenu (kanał pomiarowy tlenu – OXG).

Kanał pomiarowy gazów wybuchowych (Ex) może być wyposażony w czujnik katalityczny (CAT) lub czujnik optyczny infra red (IR). W kanałach pomiarowych gazów toksycznych (TOX) mogą być zastosowane czujniki elektrochemiczne i czujniki optyczne infra red (IR). W kanale pomiarowym tlenu (OXG) zastosowano czujnik elekrtochemiczny.

Dzięki dużej elastyczności konstrukcji możliwe są różne konfiguracje pracy, począwszy od przyrządu jednogazowego, przez przyrządy dwu i trzygazowe, aż do przyrządu czterogazowego z możliwością pomiaru następujących mediów:

 • metan lub dwutlenek węgla (IR),
 • siarkowodór (TOX1),
 • tlenek węla (TOX2),
 • tlen (OXG).

Inne przykładowe konfiguracje przyrządu Multigas III.4:

 • metan – tlen – siarkowodór,
 • gazy wybuchowe – tlen,
 • dwutlenek węgla – amoniak – siarkowodór,
 • tlenek węgla – tlenek azotu, dwutlenek azotu,
 • dwutlenek siarki – tlenek azotu – dwutlenek azotu.

Miernik Multigas III.4 przeznaczony jest dla osób i służb wykonujących prace w przestrzeniach, gdzie istnieje zagrożenie pojawienia się jednocześnie w/w czynników. Szczególnie przydatnym może okazać się w miejscach zachodzenia procesów fermentacji i powstawania biogazu np.: oczyszczalnie ścieków, kanały ściekowe, studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne itp.

Przyrząd Multigas III.4 może być również wykorzystywany w przemyśle wydobywczym w wyrobiskach podziemnych. Najbardziej typowa konfiguracja przyrządu w tych zastosowaniach jest następująca:

 • metan (IR),
 • dwutlenek węgla (IR),
 • tlenek węgla (CO),
 • tlen (OXG).

Multigas III.4 wyposażony jest w czytelny podświetlany wyświetlacz graficzny. Posiada rozbudowaną sygnalizację stanów alarmowych. Wyposażony jest w pamięć, w której rejestrowane są wyniki pomiarów wartości chwilowych, wartości uśrednione pomiarów i inne informacje dotyczące pracy przyrządu. Informacje zapisane w pamięci przyrządu mogą być wyświetlane na wyświetlaczu lub przenoszone na komputer PC (opcja wyposażenia).

Przyrząd Multigas III.4 jest dopuszczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX.

Dokładna charakterystyka kanałów pomiarowych przyrządu Multigas III.4 przedstawiona została w informacjach o przyrządach jednogazowych.

Wyposażenie podstawowe:

 • Przyrząd,
 • Ładowarka akumulatorów lub ładowarka akumulatorów z interfejsem do komputera PC,
 • Futerał,
 • Instrukcja obsługi.

Wyposażenie dodatkowe:

 • Nasadka na czujniki do pomiaru zasysanej atmosfery,
 • Ręczna pompka zasysająca.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.