PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

Multigas III.4 – Ex

mcPodstawowe cechy:

 • pomiar stężenia gazów wybuchowych i oparów cieczy palnych,
 • możliwość kalibracji maksymalnie dla czterech mediów, wybór medium pomiarowego następuje przy uruchomieniu przyrządu,
 • czytelny, wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD,
 • wskaźnik stanu napięcia baterii akumulatorów,
 • rejestracja danych pomiarowych i zdarzeń w pamięci przyrządu,
 • sygnalizacja alarmów i stanów awaryjnych przyrządu,
 • zasilanie akumulatorowe,
 • sygnalizacja słabej baterii akumulatorów.

 

Charakterystyka

Miernik Multigas III.4 – Ex jest przenośnym eksplozymetrem przeznaczonym do pomiaru stopnia zagrożenia wybuchem gazów i par cieczy palnych. Przyrząd wyposażony jest w czujnik katalityczny. Czujnik katalityczny nie jest selektywny i mierzy wszystkie media palne z różną czułością zależną od właściwości medium. Dlatego przyrząd musi być skalibrowany na konkretne medium, aby jego wskazania były poprawne. Pomiary medium innego niż kalibracyjne mogą być obarczone dużym błędem.
Przyrząd dokonuje pomiarów stężeń gazów i par cieczy palnych w zakresie 0 – 100% DGW (dolna granica wybuchowości). Jest to jednostka uniwersalna, która pozwala bezpośrednio ocenić zagrożenie wybuchem. Układ elektroniczny przyrządu wyłącza czujnik przy pomiarach stężeń znacznie przekraczających zakres pomiarowy przyrządu. Zabezpiecza to przed niejednoznacznością wskazań przyrządu oraz zabezpiecza czujnik przed uszkodzeniem. Eksplozymetr posiada dwa progi alarmowe ostrzegające przed wzrostem stężenia mierzonego gazu. Wartość progów alarmowych może być ustawiana przez użytkownika.

Eksplozymetr Multigas III.4 – Ex przeznaczony jest dla osób i służb wykonujących prace w przestrzeniach, gdzie istnieje zagrożenie wybuchem gazów i par cieczy palnych. Szczególnie przydatnym może okazać się w miejscach zachodzenia procesów fermentacji i powstawania biogazu np.: oczyszczalnie ścieków, kanały ściekowe, studzienki kanalizacyjne i telekomunikacyjne itp. Mogą to być również zbiorniki gazowe i paliwowe oraz ich otoczenie, garaże podziemne itp.

Przyrząd Multigas III.4 – Ex może być również wykorzystywany w przemyśle wydobywczym w wyrobiskach podziemnych. Medium pomiarowym jest wówczas metan, a przyrząd nazywany jest metanomierzem. Urządzenie skalowane jest w % V/V (objętości), pomiarowy dokonywane są w zakresie
0 – 5,00 % V/V. Możliwe jest wyposażenie przyrządu w czujnik optyczny (IR) metanu. Pozwala to na rozszerzenie zakresu pomiarowego do 100% V/V. Możliwe jest również wykonanie przyrządu z dwoma automatycznie przłączanymi zakresami: 0 – 5,00% V/V oraz 0 – 100% V/V. Pozwala to na uzyskanie większej rozdzielczości i dokładnosci dla niskich stężeń metanu przy szerokim zakresie pomiarowym.

Multigas III.4 _ Ex wyposażony jest w czytelny podświetlany wyświetlacz graficzny. Posiada rozbudowaną sygnalizację stanów alarmowych. Wyposażony jest w pamięć, w której rejestrowane są wyniki pomiarów i inne informacje dotyczące pracy przyrządu. Informacje zapisane w pamięci przyrządu mogą być wyświetlane na wyświetlaczu lub przenoszone na komputer PC (opcja wyposażenia).

Przyrząd Multigas III.4 – Ex jest dopuszczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem zgodnie z wymaganiami Dyrektywy ATEX.

Wyposażenie podstawowe:

 • Przyrząd,
 • Ładowarka akumulatorów lub ładowarka akumulatorów z interfejsem do komputera PC,
 • Futerał,
 • Instrukcja obsługi.

Wyposażenie dodatkowe:

 • Nasadka na czujniki do pomiaru zasysanej atmosfery,
 • Ręczna pompka zasysająca.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.