PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

KLIPS O2

aaaPodstawowe cechy:

  • mały, lekki przyrząd przystosowany do zaczepienia na kieszeń lub pasek,
  • detekcja ubytku tlenu w otoczeniu,
  • dwa progi alarmowe,
  • sygnalizacja pracy przyrządu,
  • sygnalizacja alarmów i stanów awaryjnych przyrządu,
  • zasilanie bateryjne, autonomia zasilania min 18 miesięcy,
  • sygnalizacja słabej baterii zasilającej.

 

Charakterystyka

Osobisty detektor ubytku tlenu (O2) jest niewielkim przyrządem przenośnym przeznaczonym do detekcji spadku stężenia tlenu. Przyrząd śledzi stężenie tlenu w otaczjącej atmosferze. W przypadku spadku stężenia detektor sygnalizuje to sygnałem akustycznym i optycznym (dioda LED). KLIPS – O2 posiada dwa rozróżnialne progi alarmowe, co pozwala na zorientowanie się o wielkości stężenia tlenu. Pierwszy próg alarmowy – alarm ostrzegawczy informuje
o nieznacznym spadku stężenia tlenu. Drugi próg alarmowy – alarm główny informuje, że zawartość tlenu w otaczającej atmosferze jest niebezpieczna dla zdrowia i należy natychmiast opuścić zagrożony obszar. Wartość progów alarmowych ustawiana jest w procesie produkcji i może być dostosowana do wymagań użytkownika przyrządu. Praca przyrządu sygnalizowana jest krótkimi błyśnięciami diody LED powtarzającymi się co kilkadziesiąt sekund. Zapobiega to posługiwaniu się nie włączonym przyrządem. Przyrząd zasilany jest z baterii litowej, a jego autonomia zasilania pozwala na nieprzerwaną pracę przez 18 miesięcy. Detektor powinien pozostawać włączony cały czas podczas eksploatacji. Przy długich okresach nie używania przyrządu dla oszczędnści baterii, detektor można wyłączać.

Detektor  KLIPS – O2 przeznaczony jest dla osób i służb wykonujących prace w przestrzeniach, gdzie istnieje zagrożenie spadkiem stężenia tlenu. Zagrożenie takie może występować w przestrzeniach niedostatecznie przewietrzanych lub przestrzeniach, w których gromadzą się gazy wypierające tlen np.: dwutlenek węgla (CO2). Do zagrożonych przestrzeni należą: studzienki, kanały, cysterny, duże szczelnie zamknięte pomieszczenia, przechowalnie owoców itp.

Wyposażenie podstawowe:

  • Przyrząd,
  • Instrukcja obsługi.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.