PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

KLIPS CO

a2Podstawowe cechy:

  • mały, lekki przyrząd przystosowany do zaczepienia na kieszeń lub pasek,
  • detekcja małych stężeń tlenku węgla,
  • dwa progi alarmowe,
  • sygnalizacja pracy przyrządu,
  • sygnalizacja alarmów i stanów awaryjnych przyrządu,
  • zasilanie bateryjne, autonomia zasilania min 18 miesięcy,
  • sygnalizacja słabej baterii zasilającej.

 

Charakterystyka

Osobisty detektor tlenku węgla (CO) jest niewielkim przyrządem przenośnym przeznaczonym do detekcji  małych stężeń niebezpiecznego tlenku węgla, zwanego czadem. Przyrząd śledzi stężenie tlenku węgla w otaczającej atmosferze. W przypadku wzrostu stężenia detektor sygnalizuje to sygnałem akustycznym i optycznym (dioda LED). KLIPS – CO posiada dwa rozróżnialne progi alarmowe, co pozwala na zorientowanie się o wielkości stężenia groźnego czadu. Wartość progów alarmowych ustawiana jest w procesie produkcji i może być dostosowana do wymagań użytkownika przyrządu. Praca przyrządu sygnalizowana jest krótkimi błyśnięciami diody LED powtarzającymi się co kilkadziesiąt sekund. Zapobiega to posługiwaniu się nie włączonym przyrządem. Przyrząd zasilany jest z baterii litowej, a jego autonomia zasilania pozwala na nieprzerwaną pracę przez 18 miesięcy. Detektor powinien pozostawać włączony cały czas podczas eksploatacji. Przy długich okresach nie używania przyrządu dla oszczędności baterii, detektor można wyłączać.

Detektor KLIPS – CO przeznaczony jest dla osób i służb wykonujących prace w przestrzeniach, gdzie istnieje zagrożenie pojawienia się tlenku węgla. Zagrożenie takie może występować w niedostatecznie przewietrzanych garażach, warsztatach samochodowych, kotłowniach lub miejscach,
w których zachodzą procesy spalania.

Wyposażenie podstawowe:

  • Przyrząd,
  • Instrukcja obsługi.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.