PRZYRZĄDY DO WYKRYWANIA I MIERZENIA STĘŻEŃ GAZÓW WYBUCHOWYCH I OPARÓW SUBSTANCJI PALNYCH, GAZÓW TOKSYCZNYCH ORAZ TLENU

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „EWIMAR – WB”, którym kieruje właściciel inż. Włodzimierz Bucholc istnieje od 1989r.

Głównym przedmiotem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja i serwis przyrządów do wykrywania i mierzenia stężeń gazów wybuchowych i oparów substancji palnych, gazów toksycznych oraz tlenu. Produkowane przyrządy oparte są na własnych rozwiązaniach konstrukcyjnych. Przy produkcji stosowane są podzespoły renomowanych firm światowych i nowoczesne technologie. W naszych wyrobach używane są czujniki optyczne (infra red), czujniki katalityczne, czujniki elektrochemiczne i czujniki półprzewodnikowe czołowych producentów. Wykonujemy również opracowania przyrządów
i urządzeń gazometrycznych na życzenie odbiorcy.

Nasze wyroby przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem spełniają wymagania norm zharmonizowanych zgodnych z dyrektywą Unii Europejskiej 94/9/WE (ATEX). Potwierdza to  CERTYFIKAT BADANIA TYPU WE  wydany przez Zespół Certyfikacji Wyrobów KD „Barbara” Głównego Instytutu Górnictwa oraz  POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI  wydane przez Jednostkę Certyfikującą Głównego Instytutu Górnictwa.

Gwarantujemy pełny zakres usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz okresową kalibrację przyrządów gazometrycznych.

Nasze wyroby znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu oraz w rolnictwie. Przyrządy przeznaczone są dla służb i osób wykonujących prace
w przestrzeniach gdzie istnieje zagrożenie pojawienia się atmosfery niebezpiecznej dla ludzi np.: kopalnie, oczyszczalnie ścieków itp. W przemyśle spożywczym i rolnictwie nasze przyrządy stosuje się do kontroli atmosfery w której przechowywane są produkty spożywcze.

Swoje produkty propagujemy poprzez prezentację na targach, reklamę w specjalistycznych czasopismach, firmową stronę internetową oraz osobiste kontakty z Klientami.

Dla podkreślenia dbałości o wysoką jakość oferowanych produktów i usług oraz zadowolenie klienta został opracowany i wdrożony system zarządzania jakością. System został zweryfikowany przez jednostkę certyfikującą i w grudniu 2002r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2000. W ramach doskonalenia system został dostosowany do wymagań nowej normy i po weryfikacji jednostki certyfikującej w grudniu 2009r. otrzymaliśmy Certyfikat ISO 9001:2008.
Ze względu na wymagania Dyrektywy ATEX i ustawy o Systemie Oceny Zgodności aktualnie wiodącym systemem zarządzania jakością jest system zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 80079-34:2011. Jest on ściśle powiązany z systemem ISO 9001. System został zweryfikowany i jest pod nadzorem Jednostki Certyfikującej GŁÓWNEGO INSTYTUTU GÓRNICTWA, co potwierdza POWIADOMIENIE O ZAPEWNIENIU JAKOŚCI nr GIG 11 ATEXQ084.